Fiksni ortodonski aparati

Oni se sastoje od bravica koje se lijepe na površinu zuba i povezuju žicom.
Bravica može biti postavljena sa spoljašnje ili unutrašnje strane zuba.
Imamo više vrsta bravica – od vidljivih( klasične, metalne ) do slabo vidljivih ( estetska ), i nevidljivih (lingvalne ili sakrivene).
Fiksni ortodontski aparati su najčešći ortodnski aparati i koriste se kada je potrebno da se ispravi veći broj zuba ili kada tretman treba da bude što precizniji i spriječi problem u budućnosti.

1-1
1-2
1-3

U našoj ordinaciji najzastupljeniji je Damon system-samolegirajući breketi. Ovaj sistem bravica se već dugo primjenjuje na zapadu i daje izuzetne rezultate. Radi se o posebnom sistemu ortodontskih bravica koji omogućava stvaranje prostora za smještaj zuba u pravilan zubni niz, bez vađenja zuba.

2-1
2-3