Parodontologija

Parodontopatija je oboljenje koje zahvata sve djelove parodoncijuma (potpornog aparata zuba), tkiva u koje su usađeni zubi i koje učvršćuje zube u vilici.
Potporni aparat zuba čine:

1. Gingiva tj. desni

2. Alveolarna kost tj. koštana čašica u kojoj se nalazi zub

3. Periodontalna vlakna koja spajaju zub sa kosti

4. Cement korjena zuba.

Bolest je destruktivne prirode i vodi ka postepenom, ali progresivnom oboljenju, te konačnom gubitku jednog ili više zuba. Ispitivanja su pokazala da je oko 50 % zuba izvađeno zbog parodontopatije, a ne zbog karijesa.
Klinički simptomi koji se javljaju u toku parodontopatije su sledeći:
1. Inflamacija gingive tj. zapaljenje desni, 2. povlačenje desni, 3. parodontalni džepovi, 4. gnojni sadržaj u padorontalnim džepovima, 5. labavljenje zuba ili klaćenje, 6. patološka migracija zuba – promjena položaja zuba, pomjeranje na drugo mesto.

1-1
1-2
1-3

U početnom stadijumu stvaranja džepova, dovoljno je ukloniti zubni kamenac, mehanički obraditi džepove i isprati ih rastvorom antiseptika, te smiriti upalu, posle čega se smanjuje otok desni i dubina džepa.

Međutim, kada su defekti kosti veći, nekad do te mjere da su zubi rasklimani, radi se hirurška intervencija, prilikom koje se čiste defekti u kosti i uklanja bolesno tkivo. Da bi se potpomoglo stvaranje nove kosti koriste se razne zamjene za kost tzv. vještačke kosti, membrane i faktori rasta, koji omogućavaju obnavljanje razorenog tkiva, te učvršćivanje rasklimanih zuba.

U liječenju parodontopatije ostvarujemo veliki uspjeh, a zbog ostvarene saradnje sa pacijentima, zadovoljstvo je najčešće obostrano. Naročito su zadovoljni pacijenti koji su došli u kasnim stadijumima bolesti, kada im je zbog klaćenja zuba predloženo vađenje i stavljanje totalnih proteza. Nakon terapije, oni zadržavaju svoje, učvršćene zube, koji obavljaju i funkcionalnu i estetsku ulogu.

Pacijentima objašnjavamo da svaki, i najmanji simptom koji primjete na desnima,npr. krvarenje desni, ne smiju da zanemare. lz tih razloga im savjetujemo da nam se odmah jave na pregled, kao i da dolaze na redovne kontrole.

2-1
2-2
2-3