Fiksni ortodonski aparati

Fiksni ortodonski aparati

Oni se sastoje od bravica koje se lijepe na površinu zuba i povezuju žicom. Bravica može biti postavljena sa spoljašnje ili unutrašnje strane zuba.

Imamo više vrsta bravica – od vidljivih( klasične, metalne ) do slabo vidljivih ( estetska ), i nevidljivih (lingvalne ili sakrivene).

Fiksni ortodontski aparati su najčešći ortodnski aparati i koriste se kada je potrebno da se ispravi veći broj zuba ili kada tretman treba da bude što precizniji i spriječi problem u budućnosti.

Fiksni ortodonski aparatia
Fiksni ortodonski aparati
Fiksni ortodonski aparati

U našoj ordinaciji najzastupljeniji je Damon system-samolegirajući breketi.

Ovaj sistem bravica se već dugo primjenjuje na zapadu i daje izuzetne rezultate. Radi se o posebnom sistemu ortodontskih bravica koji omogućava stvaranje prostora za smještaj zuba u pravilan zubni niz, bez vađenja zuba.

Fiksni ortodonski aparati
Fiksni ortodonski aparati